با خدمات آموزشی مؤسسه آشنا شوید:

سامانه آموزش مجازی مؤسسه زبان و فرهنگ ملل، یک وبسایت آموزش مجازی است که خدمات رایگان آموزشی را به صورت شبانه روزی و از طریق اینترنت ارائه می‌دهد. شما در این وبسایت می‌توانید آموزش‌های مجازی را به صورت رایگان در هر زمان و هر مکانی که اینترنت در اختیار دارید فرا بگیرید و گواهی آموزشی دریافت نمایید. هدف ما برقراری عدالت آموزشی و دسترسی به بهترین منابع و اساتید در سراسر جهان است.